Disclaimer

geldig vanaf 1 januari 2018

De rechten op deze website en de getoonde informatie behoren toe aan 5th Fashion en zijn
beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Op deze
website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in Nederland. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 5th Fashion
is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op een andere
manier beschikbaar te stellen.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid gemaakt en samengesteld, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is.
Ook aanvaardt 5th Fashion geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door
het gebruik maken van de informatie. Hoewel we achter de getoonde informatie staan, kunnen we niet garanderen
dat deze informatie correct of compleet is.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben betreffende de getoonde informatie, dan kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen.